Thursday, August 24, 2006

kusujud di bumiMu ALLAH

Monday, August 21, 2006

Ikrar Solidariti Bersamamu Palestin

Bahawasanya kami , rakyat Malaysia yang prihatin dengan ini berikrar;
1.Berusaha sedaya upaya untuk membantu perjuanganmu Palestin.
2.Mengutuk pencerobohan biadap dan rakus Rejim Zionis berserta kuncu-kuncunya.
3.Mempertahankan kepentingan hak asasi rakyat Palestin.
4.Memboikot barangan Israel dan negara lain yang bersekongkol dengannya.
5.Meningkatkan kerjasama ke arah mendaulatkan Islam.

Dengan ini kami seluruh rakyat Malaysia berikrar akan berjuang bersamamu demi pembebasan bumi Al Quds.

Bacalah dan ikrarkanlah dengan hati. Semoga ikrar ini menjadi iltizam dan mengikat diri kita untuk sentiasa ingat dan terus berjuang membantu saudara kita nun jauh di Palestin.

Dibacakan pada Malam Bersamamu Palestin, 20 Ogos 2006 di Dataran Senawang sempena sambutan Memperingati Hari al-Quds Sedunia.

DETIK HITAM KEJATUHAN KHILAFAH (LUKA PEDIH UMAT YANG KEBAS)

Detik Hitam Kejatuhan Khilafah

Luka pedih umat yang kebas. Umat menderita kerana hilangnya tonggak penyatu kerajaan, wakil kesatuan kekuatan. Malang itu bertimpa-timpa dan luka itu semakin parah. Bukan sahaja tidak diubati malah makin melebar. Bertambah pedih hakikat apabila luka pedih itu terasa kebas oleh ummatal Quran, umat Islam yang tidak terasa apa-apa apabila mercu lambang Islam itu ranap dimamah musuh-musuh Islam, tidak kira Yahudi mahupun munafik. Luka itu terasa lagi kebasnya apabila tubuh itu diratah tapi tuannya masih lagi bergembira! Luka itu dibadan yang disuntik pelali hedonisme dan kejahilan, racun syirik dan taklid, sedangkan penawar ada di rak-rak rumah. Ayuh bangkitlah umatku! Masukkan perhiasan ayat-ayat itu dalam jiwamu!

3 Mac 1924 - Khilafah dihancurkan
3 Mac 2000 - 76 tahun umat Islam menderita kerana tiada Khilafah

Pada 3 Mac (Maret) 1924 Khilafah (sistem pemerintahan (Islam) secara rasmi telah dihapuskan oleh Mustafa Kamal Ataturk di Turki. Mustafa Kamal, agen Britain, telah bertindak menghapuskan Khilafah sesuai dengan arahan (instruksi) yang telah diberikan oleh negara-negara Barat kepadanya. Khilafah inilah yang telah menyatukan umat Islam seluruh dunia dari berbagai bangsa dan berlainan kedudukan geografi dalam sebuah negara, seorang pemimpin, sebuah bendera dan satu undang-undang. Malangnya negara-negara Barat telah menanamkan ideologi Barat seperti demokrasi, liberalisme, komunisme dan sosialisme sehingga mengakibatkan umat Islam meninggalkan Islam. Mereka juga menanam semangat nasionalisme yang mengakibatkan umat Islam berpecah kepada lebih dari 50 buah negara yang kita saksikan sehingga hari ini. Tidak ada kepimpinan alternatif pada hari ini walaupun beberapa buah negara mendakwa bahwa mereka adalah negara Islam seperti Sudan, Iran, Arab Saudi dan Afghanistan. Negara-negara tersebut mencampurkan Islam dengan sistems-sistem lain tetapi malangnya mengaku mereka melaksanakan Islam dengan sempurna. Janganlah umat Islam patah semangat. Ingatlah Allah SWT akan membantu mereka yang mengikut perintahNya sebagaimana yang telah Allah SWT janjikan dalam Quran. Rasulullah SAW juga telah berjanji bahwa Khilafah akan muncul semula menyelamatkan umat Islam dari masalah yang mereka hadapi hari ini.

Khilafah
Khilafah adalah kepimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembang da’wah ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari Khilafah adalah Imamah. Imamah dan Khilafah mempunyai arti yang sama. Banyak hadits sahih yang menunjukkan bahwa dua kata itu memiliki konotasi yang sama. Bahkan tidak ada satu nas pun, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits yang menyebutkan kedua istilah itu dengan makna yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin tidak harus terikat dengan salah satu dari keduanya, apakah istilah khilafah atau pun imamah. Sebab yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah makna yang ditunjukkan oleh kedua istilah itu.

Menegakkan khilafah hukumnya fardu (wajib) bagi seluruh kaum muslimin. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa melaksanakan suatu kewajipan yang telah dibebankan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin adalah suatu keharusan yang menuntut pelaksanaan tanpa tawar menawar lagi dan tidak pula ada kompromi. Demikianlah adanya dengan kewajipan menegakkan khilafah. Melalaikannya berarti merupakan salah satu perbuatan maksiat terbesar dan Allah akan mengazab para pelakunya dengan siksaan yang sangat pedih.

Dalil-dalil mengenai kewajipan menegakkan khilafah bagi seluruh kaum muslimin termaktub dalam Quran, Sunnah dan Ijma’ As-Sahabat.

Dalam Quran, Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW agar menegakkan hukum di antara kaum muslimin dengan hukum yang telah diturunkanNya. Dan perintah itu dalam bentuk yang tegas (pasti). Allah SWT berfirman, “ Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu” (al-Maidah, 48)

“ (Dan) Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah engkau terhadap fitnah mereka yang hendak memalingkan dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Al-Maidah, 49)

Firman Allah SWT yang ditujukan kepada RasulNya juga merupakan seruan untuk ummatnya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa firman itu dikhususkan untuk beliau. Sementara pada ayat ini tidak ditemukan dalil yang mengkhususkannya kepada Nabi, sehingga menjadi seruan yang juga ditujukan kepada kaum muslimin untuk mewujudkan pemerintahan. Tidak ada arti lain dalam mengangkat khilafah kecuali mewujudkan pemerintahan.

Sambungan Dari buku yang dikarang oleh Syeikh Muhammad Ismail, seorang ulamak Timur Tengah

(1) Kewajipan mendirikan sistem pemerintahan Islam.
(2) Adalah berdosa jika tidak berusaha menegakkan Negara Islam.
(3) Khalifah (Imam) adalah pelindung bagi umat Islam

Allah SWT juga memerintahkan agar kaum muslimin mentaati ‘Ulil Amri’ iaitu penguasa. Perintah ini juga termasuk di antara yang menunjukkan kewajiban adanya penguasa atas kaum muslimin. Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri dari kamu sekalian.” (An-Nisa, 59)

Tentu saja Allah SWT tidak memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati seseorang yang tidak berwujud. Sehingga menjadi jelas bahwa mewujudkan ulil amri adalah suatu yang wajib. Tatkala Allah memberi perintah untuk mentaati ulil amri, berarti pula perintah untuk mewujudkannya. Adanya ulil amri menyebabkan terlaksananya kewajiban menegakkan hukum syara’, sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri menyebabkan tersia-sianya hukum syara’. Jadi mewujudkan ulil amri itu adalah wajib, karena kalau tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram yaitu menyia-nyiakan hukum syara’.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nafi’ yang berkata: Umar radiyallahu ‘anhu telah berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “ Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada Allah, nescaya ia akan berjumpa Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya (lehernya) tidak ada bai’at (oath of allegiance, ketaatan kepada Khalifah), maka matinya adalah seperti mati jahiliyah.”

Nabi SAW mewajibkan adanya bai’at pada pundak setiap muslim dan mensifati orang yang mati dalam keadaan tidak berbai’at seperti matinya orang-orang jahiliyah. Padahal bai’at hanya dapat diberikan kepada Khalifah bukan kepada yang lain. Rasulullah SAW telah mewajibkan atas setiap muslim agar di pundaknya selalu ada bai’at kepada seorang Khalifah, namun tidak mewajibkan
setiap muslim untuk melakukan proses bai’at kepada Khalifah secara langsung. Yang wajib adalah adanya bai’at pada pundak setiap muslim, yaitu adanya seorang Khalifah yang mempunyai hak bai’at dari setiap muslim. Jadi keberadaan (kewujudan) Khalifahlah yang akan memenuhi tuntutan hukum adanya bai’at di atas pundak setiap muslim. Oleh kerana itu, hadits di atas adalah dalil kewajipan mengangkat seorang Khalifah dan bukan merupakan dalil kewajipan mengangkat berbai’at. Sebab, dalam hadits tersebut yang dicela oleh Rasulullah SAW adalah keadaan tidak adanya bai’at pada pundak setiap muslim hingga ia mati, bukan kerana tidak melaksanakan bai’at.

Imam Muslim telah meriwayatkan dari Al-A’raj dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang Imam (Khalifah) adalah laksana perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya).”

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abi Hazim yang berkata, “Aku telah mengikuti majelis Abi Hurairah selama 5 tahun. Pernah aku mendengarnya menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW yang bersabda, “Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang Nabi meninggal, digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada Nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak Khalifah”. Para sahabat bertanya, ‘Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?’ Beliau menjawab, “Penuhilah bai’at yang pertama, dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknyak kerana Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka”.

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang membenci sesuatu dari amirnya hendaknya ia tetap bersabar.
Sebab, siapa saja yang keluar (memberontak) dari penguasa sejengkal saja kemudian mati dalam keadaan demikian, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah.”

Hadis-hadis ini di antaranya merupakan pemberitahuan (ikhbar) dari Rasulullah SAW bahawa akan ada penguasa-penguasa yang memerintah kaum muslimin, dan bahwa seorang Khalifah adalah laksana perisai. Pernyataan Rasulullah SAW bahwa seorang imam itu laksana perisai menunjukkan pemberitahuan tentang adanya makna functional dari keberadaan (kewujudan) seorang Imam (Khalifah) dan ini merupakan suatu tuntutan. Sebab, setiap pemberitahuan yang berasal dari Allah dan RasulNya, apabila mengandungi celaan (adz dzamm) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk meninggalkan atau merupakan larangan; dan apabila mengandung pujian (al mad-hu) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan. Dan kalau pelaksanaan perbuatan yang dituntut itu menyebabkan tegaknya hukum syara’ atau jika ditinggalkan mengakibatkan terbengkalainya hukum syara’, maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu berarti sifat tegas.

Sunday, August 20, 2006

selamat memperingati hari al-quds!! 21 OGOS YANG PENUH MAKNA!!!

SELAMAT MEMPERINGATI HARI AL-QUDS!!!

SELAMAT MEMPERINGATI HARI AL-QUDS!!!

SELAMAT MEMPERINGATI HARI AL-QUDS!!!

SELAMAT MEMPERINGATI HARI AL-QUDS!!!

SELAMAT MEMPERINGATI HARI AL-QUDS!!!


sungguh significant sambutan hari al-quds tahun ini, serentak dengan hari memperingati kisah isra' dan juga mi'raj Rasulullah,...sungguh penuh makna..di malam isra' kami memperingati bumi isra'...kami juga ber"isra'"...semoga Allah tabahkan hati kami agar dapat melalui liku hidup ini dengan jaya..biar ia payah, semoga Allah teguh dan kuatkan kami utk mengharunginya..

ISLAMI YAA QUDS!!

layarilah http://www.freewebs.com/roq06/

malam isra' yang penuh makna

6pm: BERTOLAK!!!
-bendera palestin di kiri dan kanan--(tak mustahil ada orang yang tak kenal bendera palestin)
-doa' dan alunan ma'thurat
-iringan lagu jihad

7.45pm tiba di dataran senawang
-mencari tempat solat--mempromosi palestin di Giant senawang
-solat berjemaah di atas jalan raya!!--pengalaman pertama (sebelum ni solat atas kanvas jek kat dalam hutan...dis is the first time solat atas jalan raya, kat tempat parking, kiri kanan kereta lalu lalang...ya Allah..alhamdulillah atas nikmat ini..ketika dahi mencecah jalanraya..hanya air mata bisa berkata2..ALLAH..)
8.30pm menyertai orang ramai yang mula membanjiri dataran senawang
-operasi mengedarkan pamphlet etc
-nahnuu jundullaaahi, fi sabiilillahi, fi siraatil mustaqiimi, yash-hadullahul `aziim


-bacaan ikrar-simbolik melepaskan burung merpati
21 OGOS--HARI AL-QUDS
2.00am tiba di bukit antarabangsa

5.20am sahur berjemaah ^__^

7.30am bertolak balik..berkejar2 utk ke kelas

9.00am zzzzz...huhu..tertido dalam kelas..(tapi telinga dengar..waha..huu)

Wednesday, August 09, 2006

i want my dictionary of religious terms..hu

waaaa....i want my dictionary of religious terms..cemane boleh tertinggal kat rumah..

usaha! usaha!
cari jalan lain
insyaAllah Allah permudahkan

^___^

Monday, August 07, 2006

good explanation

THIS IS ONE OF THE BEST EXPLANATIONS OF WHY ALLAH ALLOWS PAIN AND SUFFERING
THAT I HAVE SEEN: A MAN WENT TO A BARBERSHOP TO HAVE HIS HAIR CUT AND HIS BEARD TRIMMED. AS THE BARBER BEGAN TO WORK, THEY BEGAN TO HAVE A GOOD CONVERSATION. THEY TALKED ABOUT SO MANY THINGS AND VARIOUS SUBJECTS. WHEN THEY EVENTUALLY TOUCHED ON THE SUBJECT OF ALLAH,

THE BARBER SAID: "I DON'T BELIEVE THAT"
"WHY DO YOU SAY THAT?" ASKED THE CUSTOMER.
"WELL, YOU JUST HAVE TO GO OUT IN THE STREET TO REALIZE THAT ALLAH DOESN'T EXIST. TELL ME, IF ALLAH EXISTS, WOULD THERE BE SO MANY SICK PEOPLE? WOULD THERE BE ABANDONED CHILDREN? IF ALLAH EXISTED, THERE WOULD BE NEITHER SUFFERING NOR PAIN. I CAN'T IMAGINE A LOVING ALLAH WHO WOULD ALLOW ALL OF
THESE THINGS."

THE CUSTOMER THOUGHT FOR A MOMENT, BUT DIDN'T RESPOND BECAUSE HE DIDN'T WANT TO START AN ARGUMENT. THE BARBER FINISHED HIS JOB AND THE CUSTOMER LEFT THE SHOP. JUST AFTER HE LEFT THE BARBERSHOP, HE SAW A MAN IN THE STREET WITH LONG, STRINGY, DIRTY HAIR AND AN UNTRIMMED BEARD. HE LOOKED DIRTY AND UNKEMPT. THE CUSTOMER TURNED BACK AND ENTERED THE BARBER SHOP AGAIN AND HE SAID TO THE BARBER:
"YOU KNOW WHAT? BARBERS DO NOT EXIST."
"HOW CAN YOU SAY THAT?" ASKED AND I AM A BARBER. AND I JUST WORKED ON YOU!"&nbs p; EXCLAIMED.

"BARBERS DON'T EXIST BECAUSE IF THEY DID, THERE WOULD BE NO PEOPLE WITH DIRTY LONG HAIR AND UNTRIMMED BEARDS, LIKE THAT MAN OUTSIDE."
"AH, BUT BARBERS DO EXIST! THAT'S WHAT HAPPENS WHEN PEOPLE DO NOT COME TO ME."
"EXACTLY!" AFFIRMED THE CUSTOMER. "THAT'S THE POINT! ALLAH, TOO, DOES EXIST! THAT'S WHAT HAPPENS WHEN PEOPLE DO NOT GO TO HIM AND DON'T LOOK TO HIM FOR HELP. THAT'S WHY THERE'S SO MUCH PAIN AND SUFFERING IN THE WORLD."

Al-Aqsa..air matamu berderai

Jauhku melihat sayup pemandangan
Hilang sendatawa pilu perasaan
Jantungku berdegup semakin kencang
Darahku mengalir bagai air pasang

Jauh di seberang pasir sahara
Islamku tertindas sehari-harian
Satu bangsa bongkak berjiwa haiwan
Semogakan turun kutukan Tuhan

(chorus)

Al-Aqsa..Al-Aqsa..air matamu berderai
Al-Aqsa..Al-Aqsa..air matamu berderai

Duhai Al-Aqsa kurindu padamu
Duhai Al-Aqsa kusayang padamu
Engkaulah kiblatku yang pertama
Lambang keagungan Islam yang mulia

Kali pertama engkau dibebaskan
Oleh Salahuddin di zaman yang silam
Namun hari ini kau kan terkurung lagi
Siapa pula kan memerdekakan
(chorus)

Bangunlah bangunlah dari mimpimu
Berkurun lamanya kita terbuai
Ayuhlah...ayuhlah kita bersatu
Pertarungan ini belum selesai

Wahai umat Islam di seluruh dunia
Janganlah kita asyik bercakaran
Sekiranya kita asyik bercakaran
Musuh tersenyum bertepuk tangan(chorus)

MUSIBAH DI MUTUR SRI LANKA

Aslm wbkth,

Ikhwah dan akhawat yang dirahmati Allah swt.

MUSIBAH DI MUTUR SRI LANKA
Di tengah- tengah kesibukan umat Islam menanggani isu Palestin, satu lagi musibah menimpa keatas umat Islam Sri Lanka. Jarang- jarang kita mendengar pergelutan di sana. Hakikatnya ialah masaalah di sana adalah masaalah yang dilupakan atau tidak disedari. Kini wilayah padat penduduk Muslim MUTUR Sri Lanka dalam keadaan bahaya. Umat Islam Sri Lanka memerlukan perhatian kita.

Umat Islam di Sri Lanka tersepit di antara dua dua pihak yang bertelagah; Kerajaan Sri Lanka yang majoriti berbangsa Sinhala dan Gerakan Pemberontak Tamil (LTTE) . Gerila Tamil Elam telah menyerang wilayah Mutur dan memaksa empat puluh dua (42) ribu penduduk meninggalkan tempat tinggal dan kira- kira 170 orang terbunuh.Kira- kira satu Walaupun penentangan dibuat oleh pihak Kerajaan, ia sebagaimana biasa tidak begitu berkesan. Untuk makluman isu perkauman dan diskriminasi agama telah sekian lama berlarutan. Jika umat Islam diserang oleh gerila Tamil, pihak Sinhala yang menguasai Kerajaan tidak bersungguh- sungguh mempertahankan rakyat nya. Umat Islam pula tidak diberi peluang untuk mempertahankan diri mereka. Tamil Elam cuba menguasai Trincomalee sebuah pelabuhan semula jadi yang ramai penduduk Islam di sana.

Setelah menerima penerangan dari tiga (3) orang wakil dari Sri Lanka semalam, kita akan mengadakan perbincangan dengan rakan- rakan NGO Muslim; ABIM, ISMA dan lain- lain untuk melihat apa yang boleh kita lakukan untuk membantu umat Islam Sri Lanka. Menggesa negara anggota OIC supaya tidak membenarkan PROXY Tamil Elam beroperasi di negara Islam, penyerahan memorandum kepada Duta Sri Lanka di Malaysia adalah di antara pilihan yang boleh dipertimbangkan. Kita juga meminta pihak gerakan atau NGO di Sri Lanka mengantarabangsakan isu kezaliman Tamil Elam terhadap penduduk Islam.

Saturday, August 05, 2006

kami menanti2 kehadiran anda selama ini

last thurday nite Allah izinkan diri ini utk menyertai a tremendous islamic nite of KAED Fest..i was actually an accidental audience..huhu...i went there to meet my sis, and happenned to like the event sooo much! its not dat bcoz it was extravaganza etc..it was simple but very meaningful..on top of all, it touched my heart..A LOT!!

it was about the 'all work and no play make me a dull boy' being discussed from the architectural students perspective, i was amazed on how interesting the way the 3 marvelous speakers were disscussing it!

below are my words..coming from my heart which i unfortunately unable to voice it out dat nite (huhu..dunno why -__-)...i think i'm d only one malam tu yang bukan dari KAED..so, my words shud mean a lot to them..bcoz it will verify how true the speakers are when they said that those from KAED are really needed in the field of da'wah..what more when they came from the garden of knowledge and virtue!

"dear bros and sisters....kebahagiaan berada di jalan da'wah bukan hanya milik orang tertentu..semua orang berhak merasainya kerana ia adalah tanggungjawab KITA semua, ia bukan hanya milik students IRK atau BAR atau pelajar2 dari kulliyyah tertentu...GOD knows how much we are in need of you--our wonderful bros and sisters from the creative sector; in order to rejuvenate and revive the creative--and heart touching da'wah works...kami menanti2 kehadiran anda selama ini dan kami akan senantiasa mengalu2kan komitmen anda"

......

Friday, August 04, 2006

-__- i read the wrong article

i feel very very terrible today...because i read the wrong article..as usual..class on friday is 'killing' (but i like it most!^__^) me..you have to read unless you'll lost in the class...and as a preparation for today, i read the 2 thick articles regarding the contemporary dialogue--one is the keynote address by the late cardinal sergio pignedoli from the vatican (plus 3 other sub articles behind it), and the other is on the Christian-Muslim Dialogue between M.H Finlay of new zealand and Sumali Alwi of Singapore (mind you..there are all 13 letters plus the prologue!)...

and what do you expect when you enter the class, the whole class was actually discussing about something else!--its about the classical dialogue! (and i read about the contemporary dialogue..waaaaaa T_T sob sob)..and i was lost..couldn'y say anything about the al-hakim nor the caliph al-mahdi..but i with the little 'hope & courage' that are still left in me, i voiced my opinion, i tried to give my observation on the discussion but from the perspective of what i read--the contemporary dialogue..huhu..ya i might have a good point by raising up the issue of 'how settle is settle when we're trying to settle down fundamental things among different beliefs--though they claimed that all three abrahamic religions are under the same umbrella'--is it when we say we unite under the same God/ unity of faith/ etc...(aren't these sound like religious pluralism?)

huhu...ignore all the technicial terms and all the academic jargons...whats important is that i hate being lost in a class disscussion....and i'll make sure next time i'll do my best...not to read the wrong articles..and to be more analytical and critical...

Allah..please help me..i know that what i'm doing now is not for myself...its all for the ummah..and for my beloved deen..

___________________
apart from this terrible experience, alhamdulillah Allah permudahkan jalan pagi tadi..its a loooooong day today..its really hectic...but i managed to convince a friend to join my study-circle-on-islam next week..alhamdulillah..

Wednesday, August 02, 2006

aja aja fighting!!

sedar tak sedar dah masuk 4th week bergelar pelajar semula...hu..sekejapnya masa berputar..harap2nya masa yang singkat ini dipenuhi dengan amal soleh yang dilakukan hanya kerana Allah..

hari2 yang berlalu mmg penuh dan padat...masih terngiang2 di telinga kata2 ustaz tasmi' dulu..."sabar dan teruskan usaha...orang2 yang menghafal quran bersungguh2 sampai tiada masa seperti org2 lain, Allah akan memberikannya lebih dari orang yang sempat berdoa"..hopefully frasa "menghafal quran bersungguh2" termasuk juga orang2 yang menjalankan kerja2 membawa manusia kepada Allah...dari dulu sampai sekarang memang sangat2 meyakini perkara ini..

alhamdulillah hari ini sempat bertemu dengan sis siha MSM..berbincang dan bermua'yasyah dalam masa yang ada...petang ni ada projek mutabaah lagi..semoga Allah permudahkan utk menyentuh hati manusia utk bersama dalam kafilah ini..semoga

8pm pulak ada talk on religious pluralism by mdm haslina, then kene berkejar ke library utk persediaan 2 subjects yang uuuhhh esok..moga Allah permudahkan

alhamdulillah setakat ini, Allah permudahkan jalan2 kami..semoga Allah sentiasa meredhai usaha ini dan memimpin kami hingga ke akhirnya

assignments etc dah melambai2...usahaku tak seperti orang lain...hu..tak mcm sudent master yang selayaknya, orang lain sungguh dasyat menelaah dan visit library..insyaAllah akan kugandakan usaha biar sesibuk mana dalam tugas2 lain..kene jadi rajin lebihxxxxxx masters memang mencabar...

dari 1st week sampai semalam, memang rasa sungguh tak bersemangat, bibir pucat dan selalu tak bermaya..paling teruk (huhu..teruk ke? bukan dah selalu cenggitu ke? huhu) tidur dalam kelas...uuuhhh..mmg tak bleh tahan kelas 3 jam tanpa henti...waaaa...dan yg paling dasyat..i'm the only student yang suka tidur dalam kelas..SEMUA kelas plak tu..huwaa...ape cite nih..ni la pe-el yang dibuat sejak dari sekolah lagi..tak hilang2..to me its just i cant stand sitting in a class/ a lecture for 3 hours...sejam boleh la..unless kelas tu boleh lompat2 dan lari2..anyway..nak buat cemane..itula masters yang mmg mencabar..sume org di dalamnya sangat kritikal dan analitikal, rajin membaca dan berdiskusi dengan bagus...duh!

kene usaha lebih keras!!
hiyak hiyak!!
aja aja fighting!!